Arama sonuçlarınız

 1. BULUT

  Âdem’in Tevbesi Ile Ilgili Ayetler

  Âdem’in Tevbesi ile ilgili ayetler Âdem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve Allah (o kelimelerle) onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki O, (tevbeye muvaffak kılan ve tevbeleri çokça kabul eden) Et-Tevvâb, (kullarına karşı merhametli olan) Er-Rahîm’dir. (2/Bakara 37) Dediler ki: “Rabbimiz! Şüphesiz...
 2. BULUT

  Âdem Ile Şeytan Ile Ilgili Ayetler

  Âdem ile Şeytan ile ilgili ayetler Hani biz meleklere: “Âdem’e secde edin.” demiştik. İblis dışında hepsi secde ettiler. O diretti, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. (2/Bakara 34) Biz dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Oradan bolca, dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca...
 3. BULUT

  Âdem (As) Ile Ilgili Ayetler

  Âdem (as) ile ilgili ayetler (Varlığa dair) tüm isimleri Âdem’e öğretti. Sonra onları meleklere sundu ve: “Şayet doğru sözlülerden iseniz bunların isimlerini bana haber verin.” dedi. (2/Bakara 31) Dedi ki: “Ey Âdem! Onlara isimlerini haber ver.” (Âdem) isimlerini haber verince (Allah) dedi ki...
 4. BULUT

  Adaletli Hakimler Ile Ilgili Ayetler

  Adaletli Hakimler ile ilgili ayetler Şüphesiz ki Allah, emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletli olmanızı size emreder. Allah, bununla sizlere ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi gören) Basîr’dir. (4/Nisâ...
 5. BULUT

  Adalet Ve Adaletle Hükmetmek Ile Ilgili Ayetler

  Adalet ve Adaletle Hükmetmek ile ilgili ayetler Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızdan bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın ona öğrettiği şekilde yazmaktan geri durmasın. Borçlanan kimse borcu yazdırsın, Rabbi olan Allah’tan korksun ve...
 6. BULUT

  Âd Kavmi Ile Ilgili Ayetler

  Âd Kavmi ile ilgili ayetler Demişti ki: “Ey kavmim! Bende sapıklık yok. Lakin ben âlemlerin Rabbi olan (Allah tarafından gönderilmiş) bir elçiyim.” (7/A'râf 61) “Size Rabbimin risaletini/mesajlarını iletiyorum ve size nasihat ediyorum. Ve ben, Allah’tan (bana gelen vahiy sayesinde) sizin...
 7. BULUT

  Abdest Ile Ilgili Ayetler

  Abdest ile ilgili ayetler Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar/dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın. Başınızı mesh edin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar (yıkayın). Şayet cünüp olursanız (gusülle) temizlenin. Eğer hasta ya da yolculukta olursanız ya...
 8. BULUT

  A’raf Ve A’raf Halkı Ile Ilgili Ayetler

  A’raf ve A’raf Halkı ile ilgili ayetler Onların arasında bir perde vardır. A’raf’ta bekleyen adamlar vardır. Onlar herkesi yüzünden tanırlar. Cennet ehline: “Selam size olsun!” diye seslenirler. Ki bunlar, şiddetle arzulamakla birlikte henüz (cennete) girmemişlerdir. (7/A'râf 46)...
 9. BULUT

  Kuran-Kerim Konularına Göre Ayetler - B

  SIRA NO B HARFİ SIRASINA GÖRE AYET-İ KERİMELER 1 Barış 2 Basiret 3 Basiret 4 Başa Kakmak 5 Batıl 6 Beşeri Kanunlar 7 Biat 8 Bidat 9 Bildiğini Öğretmenin Gerekliliği 10 Bilmeden Hüküm Vermemek 11 Boşanma ve Usulü 12 Bozgunculuğun Cezası 13 Bozgunculuk 14 Büyü, Sihir
 10. BULUT

  Kuran-Kerim Konularına Göre Ayetler - A

  SIRA NO A HARFİ SIRASINA GÖRE AYET-İ KERİMELER 1 A’raf ve A’raf Halkı 2 Abdest 3 Âd Kavmi 4 Adalet ve Adaletle Hükmetmek 5 Adaletli Hakimler 6 Âdem (as) 7 Âdem ile Şeytan 8 Âdem’in Tevbesi 9 Âdem’in Yaratılışı 10 Adn Cennetleri 11 Affetmek 12 Affolunmayacak...
 11. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Hiç şüphesiz, mescidler Allah’ındır. (O hâlde), Allah’la beraber başka bir (ilaha) dua etmeyin. (72/Cin 18)
 12. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Allah’la beraber başka bir ilah edinmeyin. Hiç şüphesiz ben, size O’nun tarafından (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım. (51/Zâriyat 51)
 13. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Allah’ı bırakıp da veliler edinenler (var ya!) Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen, onların üzerine vekil değilsin. (42/Şûrâ 6)
 14. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  De ki: “Rabbimden bana gelen apaçık deliller (sebebiyle), Allah’ın dışında dua ettiğiniz (varlıklara) ibadet etmekten nehyedildim. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olmakla emrolundum.” (40/Mü’min (Ğafir) 66)
 15. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Hani Lokman, oğluna öğüt verirken demişti ki: “Oğulcuğum! Allah’a şirk koşma! Şüphesiz ki şirk, en büyük zulümdür.” (31/Lokmân 13)
 16. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  (Allah’a) ortak koştuklarından hiçbiri onlara şefaatçi olmayacak, hatta ortaklarını inkâr edeceklerdir. (30/Rûm 13)
 17. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Allah’la beraber başka bir ilaha dua etme. O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O’ndan başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnızca O’na aittir. O’na döndürüleceksiniz. (28/Kasas 88)
 18. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  (O hâlde) Allah’la beraber başka bir ilaha dua etme. Sonra azap edilenlerden olursun. (26/Şuarâ 213)
 19. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayan ve (şirkin her türlüsünü terk eden) hanifler olarak (bunları yapın). Kim de Allah’a şirk koşarsa gökten yere çakılan, havada kuşların kendisini (parça parça) kaptığı veya rüzgârın ıssız, uzak bir yere savurduğu kimse gibidir. (22/Hac 31)
 20. BULUT

  Allaha Ortak Koşanların Sonu

  Hani biz İbrahim’e evin/Kâbe’nin yerini göstermiş ve (şöyle vahyetmiştik): “Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû edenler ve secde edenler için evimi temizle.” (22/Hac 26)
Üst Alt