kuran

 1. BULUT

  Adaletli Hakimler Ile Ilgili Ayetler

  Adaletli Hakimler ile ilgili ayetler Şüphesiz ki Allah, emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletli olmanızı size emreder. Allah, bununla sizlere ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi gören) Basîr’dir. (4/Nisâ...
 2. BULUT

  Adalet Ve Adaletle Hükmetmek Ile Ilgili Ayetler

  Adalet ve Adaletle Hükmetmek ile ilgili ayetler Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızdan bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın ona öğrettiği şekilde yazmaktan geri durmasın. Borçlanan kimse borcu yazdırsın, Rabbi olan Allah’tan korksun ve...
 3. BULUT

  Âd Kavmi Ile Ilgili Ayetler

  Âd Kavmi ile ilgili ayetler Demişti ki: “Ey kavmim! Bende sapıklık yok. Lakin ben âlemlerin Rabbi olan (Allah tarafından gönderilmiş) bir elçiyim.” (7/A'râf 61) “Size Rabbimin risaletini/mesajlarını iletiyorum ve size nasihat ediyorum. Ve ben, Allah’tan (bana gelen vahiy sayesinde) sizin...
 4. BULUT

  Abdest Ile Ilgili Ayetler

  Abdest ile ilgili ayetler Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar/dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın. Başınızı mesh edin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar (yıkayın). Şayet cünüp olursanız (gusülle) temizlenin. Eğer hasta ya da yolculukta olursanız ya...
 5. BULUT

  A’raf Ve A’raf Halkı Ile Ilgili Ayetler

  A’raf ve A’raf Halkı ile ilgili ayetler Onların arasında bir perde vardır. A’raf’ta bekleyen adamlar vardır. Onlar herkesi yüzünden tanırlar. Cennet ehline: “Selam size olsun!” diye seslenirler. Ki bunlar, şiddetle arzulamakla birlikte henüz (cennete) girmemişlerdir. (7/A'râf 46)...
 6. BULUT

  Kuran-Kerim Konularına Göre Ayetler - B

  SIRA NO B HARFİ SIRASINA GÖRE AYET-İ KERİMELER 1 Barış 2 Basiret 3 Basiret 4 Başa Kakmak 5 Batıl 6 Beşeri Kanunlar 7 Biat 8 Bidat 9 Bildiğini Öğretmenin Gerekliliği 10 Bilmeden Hüküm Vermemek 11 Boşanma ve Usulü 12 Bozgunculuğun Cezası 13 Bozgunculuk 14 Büyü, Sihir
 7. BULUT

  Meal TEGÂBUN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  TEGÂBUN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ TEGÂBUN Sûresi 1. AyetTeğabün Sûresi Hakkında Teğâbün sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen ve “aldanma, aldatma, kar-zarar” mânasına gelen اَلتَّغَابُنُ (teğâbün) kelimesinden alır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) sûrelerinden...
 8. BULUT

  Meal MUNÂFİKÛN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  MUNÂFİKÛN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MUNÂFİKÛN Sûresi 2. AyetMünâfikûn Sûresi Hakkında Münâfikûn sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve münafıklar anlamına gelen اَلْمُنَافِقُونَ (Münafıkûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 63, nüzûl sırasına göre ise...
 9. BULUT

  TEFSİR CUMA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  CUMA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ CUMA Suresi 4. AyetCum'a Sûresi Konusu Ümmîler arasından Resûlullah (s.a.s.)’i peygamber olarak göndermesi, Allah Teâlâ’nın hem ona hem de ümmete en büyük lütfudur. O, insanlığa kitabı ve hikmeti öğretmek, onların nefislerini tezkiye edip cennete...
 10. BULUT

  Meal SAFF Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  SAFF SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SAFF Sûresi 4. AyetSaff Sûresi Hakkında Saff sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 14 âyettir. İsmini, 4. ayetinde geçen صَفًّا (saffen) kelimesinden alır. Sûrenin “İsa” ve اَلْحَوَارِيُّونَ (Havariyyûn) isimleri de vardır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) diye bilinen...
 11. BULUT

  Meal HAŞR Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  HAŞR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HAŞR Sûresi 1. AyetHaşr Sûresi Hakkında Haşr sûresi Medine’de inmiştir. 24 âyettir. İsmini, ikinci âyette geçip “sevkiyat için bir yere toplama” mânasına gelen اَلْحَشْرُ (haşr) kelimesinden alır. “Benî Nadr Sûresi” ismi de vardır. Çünkü sûrede onların sürgün...
 12. RasuleHasret

  TEFSİR MUCÂDELE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  MUCÂDELE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MUCÂDELE Suresi 20. AyetMücâdele Sûresi Konusu Câhiliye döneminde kadınlara zulmetmek için kullanılan “zıhâr” âdetini kaldırmak üzere bir kısım tedbirler getirilir. Gizli konuşmaların esasları belirtilir ve herkes içinde gizli gizli konuşmanın doğru...
 13. RasuleHasret

  Meal MUCÂDELE Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  MUCÂDELE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MUCÂDELE Sûresi 16. AyetMücâdele Sûresi Hakkında Mucâdile sûresi Medine’de inmiştir. 22 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip, “mücâdele etmek, tartışmak” mânasına gelen تُجَادِلُ (tücâdilü) fiilinden ism-i fâil olan اَلْمُجَادِلَةُ (mücâdile) kelimesinden...
 14. RasuleHasret

  TEFSİR HADÎD Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  HADÎD SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ HADÎD Suresi 5. AyetHadid Sûresi Konusu Sûre Allah Teâlâ’nın azametini, ilim ve kudretinin büyüklüğünü tanıtarak insanları Allah ve Rasûlü’ne imana; İslâm yolunda vermeye ve cihada davet eder. Ömrünü Allah’a kulluk ve O’nun dinini tebliğ uğrunda...
 15. RasuleHasret

  Meal HADÎD Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  HADÎD SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HADÎD Sûresi 1. AyetHadid Sûresi Hakkında Hadîd sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 29 âyettir. İsmini, 25. âyette geçen ve “demir” mânasına gelen اَلْحَد۪يدُ (hadîd) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 57, iniş sırasına göre 112. sûredir. Hadid Sûresi Konusu...
 16. BULUT

  TEFSİR VÂKIA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  VÂKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ VÂKIA Suresi 9. AyetVâkıa Sûresi Konusu Kıyâmetin kopuşuyla beraber insanların, sâbikûn, ashâb-ı meymene ve ashâb-ı meş’eme olmak üzere üç gruba ayrılacağı ve bunların âhirette karşılaşacakları iyi ya da kötü neticeler dikkat çekici bir üslup ve...
 17. BULUT

  Meal VÂKIA Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  VÂKIA SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ VÂKIA Sûresi 8. AyetVâkıa Sûresi Hakkında Vâkıa sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 96 âyettir. İsmini, kıyametin isimlerinden biri olan ve “hâdise, olay” gibi mânalara gelen birinci âyetteki اَلْوَاقِعَةُ (vâkıa) kelimesinden alır. Mushaftaki sıralamada 56, iniş...
 18. Adilbey

  TEFSİR RAHMAN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  RAHMAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ RAHMAN Suresi 13. AyetRahmân Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada elli beşinci, iniş sırasına göre doksan yedinci sûredir. Ra‘d sûresinden sonra, İnsân sûresinden önce Medine’de nâzil olmuştur. Tamamının Mekkî olduğu veya bir kısmının Mekke’de bir...
 19. BULUT

  TEFSİR KAMER Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  KAMER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NECM Suresi 2. AyetKonusu Ayın yarılması gibi büyük mûcizeleri gördükleri halde küfür ve şirk bataklığına ısrarla batmaya devam eden müşrikler uyarılır. Onlar bir taraftan mahşer gününün dehşetli manzaraları ile...
 20. BULUT

  Meal KAMER Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  KAMER SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KAMER Sûresi 1. AyetHakkında Kamer sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 55 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve “ay” mânasına gelen اَلْقَمَرُ (kamer) kelimesinden alır. Resmî tertîbe göre 54, iniş sırasına göre 37. suredir. Nuzül...
Üst Alt