Cehenneme Girecek 25 Kişi

bozkurt

Aktif Üyemiz
1) “Allah’a ortak koşanlar.”
Gafir 73, 76
2) “Allah’a ve Rasulüne asi olanlar.”
Nisa 14
3) “Ahireti inkâr edenler.”
A’raf 44, 45
4) “Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.”
A’raf 36
5) “Allah’a ibadetten yüz çevirenler.”
Gafir 60
6) “Kitabı ve Rasullere gönderileni yalanlayanlar.”
Gafir 70
7) “Allah yolundan alıkoyanlar.”
A’raf 45
8) “Kâfirler.”
Âl-i İmran 12
9) “Kıyameti inkâr edenler.”
Furkan 11
10) “Cehennemi yalanlayan fasıklar.”
Secde 20
11) “Din hesap gününü inkâr edenler.”
Müddessir 46
12) “Büyüklük taslayanlar.”
Zümer 60
13) “Müsrifler ölçüyü taşıranlar.”
Gafir 43
14) “Büyük günah işlemekte direnenler.”
Vakıa 46
15) “Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.”
Hümeze 2, 3
16) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.”
Tevbe 34
17) “Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.”
Gafir 75
18) “Allah yolunu eğip bükmek isteyenler.”
A’raf 45
19) “Zalimler.”
A’raf 41
20) “Azgınlar.”
Sad 55
21) “Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.”
Saffat 69, 70
22) “Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.”
Hümeze 1
23) “Yoksulu doyurmayanlar.”
Müddessir 44
24) “Batıl ve boş işlerle uğraşanlar.”
Müddessir 45
25) “Namaz kılmayanlar.”
Müddessir 43
 
Üst Alt